Internet – podstawowe pojęcia

5/5 - (4 votes)
 1. sieć komputerowa

Sieć komputerowa to dwa lub więcej komputerów, które mogą się ze sobą komunikować.

Ze względu na zasięg sieci rozróżnia się sieci LAN (Local Area Network) i WAN (Wide Area Network). Główną różnicą między sieciami LAN i WAN jest różnica w geograficznym zasięgu sieci. Sieć komputerowa może mieć architekturę zamkniętą lub otwartą. W przypadku sieci otwartej jest ona połączona z innymi sieciami, dzięki czemu możliwa jest wymiana danych na poziomie międzysieciowym. Komunikacja międzysieciowa jest w zasadzie podstawą Internetu.

Sieć komputerowa składa się z następujących elementów:

 • sprzęt sieciowy (karty sieciowe, okablowanie, koncentratory, routery, urządzenia integrujące i regenerujące itp.)
 • Oprogramowanie komunikacyjne, w tym sterowniki kart sieciowych i stos protokołów właściwych dla systemu operacyjnego.
 • oprogramowanie sieciowe, które wykorzystuje daną sieć do określonych zadań (WWW, e-mail itp.).

Sieci LAN można podzielić na sieci PEER TO PEER (każdy do każdego) oraz sieci oparte na jednostce centralnej działającej jako serwer, gdzie pozostałe komputery w sieci są tylko klientami.

 1. serwer

Serwer to specjalistyczne oprogramowanie, które udostępnia przechowywane dane na żądanie użytkownika korzystającego z oprogramowania „klienta”. Serwery są najczęściej instalowane na komputerach będących jednostkami centralnymi w sieciach komputerowych.

Działanie Internetu opiera się na architekturze klient-serwer.

Najczęściej spotykane typy serwerów to :

 • serwer plików zapewniający autoryzowanym użytkownikom dostęp do zasobów dyskowych.
 • serwer dostępu umożliwiający pracę zdalną na komputerze wielodostępnym
 • Serwer pocztowy (mail server) obsługujący pocztę elektroniczną
 • serwer bazy danych (serwer bazy danych) zapewniający dostęp do baz danych.
 • Serwer internetowy udostępniający strony internetowe.

Z reguły komputer sieciowy przeznaczony do zadań serwera może być jednocześnie serwerem kilku usług, np. poczty (Ipswitch Mail Server), WWW (Apache Web Server) i bazy danych (Xitami).

3 Klient.

Program, który żąda informacji lub usług od innej aplikacji, serwera i wyświetla te informacje w formie wymaganej przez jego platformę sprzętową.

 1. architektura klient-serwer

  Model przetwarzania danych oparty na współdziałaniu dwóch rodzajów programów komputerowych. Jeden z programów jest serwerem, drugi klientem.

W modelu klient-serwer program kliencki, po uruchomieniu przez użytkownika, łączy się z serwerem . Na polecenie klienta serwer wykonuje określone usługi. Programy klienckie i serwerowe mogą działać na jednym komputerze, ale ten model jest zazwyczaj używany w sieci.

Większość usług internetowych opiera się na modelu klient-serwer.

5 Internet

  W najprostszym ujęciu Internet to szereg sieci lokalnych (LAN) połączonych w jedną wspólną sieć. Słowo „Internet” pisane z dużej litery odnosi się do ogólnoświatowej sieci komputerowej, która jest połączeniem tysięcy sieci lokalnych z całego świata. Słowo Internet nie jest synonimem słowa WWW.

 1. WWW

Hipertekstowy system informacji i komunikacji, popularnie stosowany w sieci komputerowej Internet, w którym komunikacja odbywa się według modelu klient-serwer. Chociaż dokumenty WWW są przechowywane na różnych komputerach w geograficznie odległych miejscach, wspólny system nazewnictwa oparty na tzw. adresie URL umożliwia utworzenie w danym dokumencie odnośnika do niemal każdego innego dokumentu dostępnego w sieci.

Ogromna popularność WWW wynika z niezwykłej łatwości obsługi, tworzenia i utrzymywania odpowiednich dokumentów oraz atrakcyjnej grafiki.

Strony WWW można odwiedzać za pomocą programu klienckiego – przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer lub Netscape Navigator). Do przeglądania stron WWW wykorzystywany jest protokół HTTP.

 1. TCP/IP

Zestaw reguł (protokołów) służących do przesyłania danych przez sieć. Tcp/Ip umożliwia przesyłanie danych przez wszystkie aplikacje komunikujące się przez sieć (programy pocztowe lub przeglądarki internetowe).Obecnie większość systemów operacyjnych ma wbudowaną obsługę protokołu TCP/IP.

8 Strona internetowa.

Zwykły dokument tekstowy zawierający zestaw instrukcji HTML, które mówią przeglądarce, jak wyświetlić zawartość strony.

Tekst HTML czytany przez przeglądarkę składa się z dwóch rodzajów informacji :

 1. opis wyglądu tekstu dokumentu i odnośników do innych dokumentów
 2. informacje o sposobie wyświetlania (uruchamiania) innej zawartości dokumentu, np. dźwięku, grafiki, wideo, animacji, programów (cgi, skryptów) .

9 URL (Uniform Resource Locator)

Ujednolicony lokalizator zasobów, czyli jednolity format przechowywania różnych zasobów dostępnych w Internecie. Najczęściej składa się z nazwy protokołu, adresu serwera i opcjonalnie numeru portu, nazwy katalogu i pliku.

 1. portal internetowy.

Rodzaj wielotematycznego serwisu internetowego. Za pośrednictwem portalu użytkownicy sieci mają dostęp do najnowszych informacji z różnych dziedzin; z reguły portale są także wyposażone w mechanizm wyszukiwania plików (stron) w Internecie. Za pomocą portalu można więc uzyskać każdą interesującą nas informację. Największe portale na świecie to Yahoo, Altavista czy Lycos, a w Polsce – Onet, Wirtualna Polska i Interia.

 1. przeglądarka internetowa.

  Program używany do przeglądania stron internetowych udostępnianych przez serwery internetowe.

Obecnie najpopularniejszymi przeglądarkami są Netscape Navigator i Internet Explorer.

Oprócz możliwości interpretowania najnowszego standardu HTML, nowoczesne przeglądarki mają także opcje obsługi javascript, vrml, wielu formatów audio i wideo, technologii shockwave flash oraz ssi.

 1. poczta elektroniczna

Najpopularniejszy sposób komunikacji przez Internet. Polega na przesyłaniu listów elektronicznych, czyli wiadomości tekstowych, opatrzonych dodatkowo adresem e-mail odbiorcy, nadawcy, a także dodatkowymi informacjami. Oprócz tekstu, listy mogą zawierać pliki dowolnego formatu (obrazy, dźwięki, pliki danych i inne) przesyłane jako załączniki. List elektroniczny może mieć postać tekstu lub kodu html. Nazwa E-mail odnosi się również do pojedynczej wiadomości e-mail. Do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej służą specjalne programy pocztowe, takie jak Eudora czy Outlook Express.

13 Adres e-mail.

Adres służący do wysyłania wiadomości e-mail w sieci komputerowej. Składa się z dwóch części. Nazwa użytkownika, znak @ oraz nazwa serwera pocztowego lub domeny.

14 Domena.

Tekstowy odpowiednik numeru IP.

Rejestr domen zwany DNS przechowuje informacje o wszystkich domenach w Internecie.

Zadaniem DNS jest również tłumaczenie nazwy komputera (np. www.sci.pl) na postać liczbową (np. 195.14.211.4).

System domen został stworzony w celu ułatwienia wyszukiwania zasobów internetowych. Umożliwia on identyfikację adresów internetowych na podstawie nazwy, a nie wartości liczbowych.

 1. hipertekst i hipermedia

Tekst, który nie jest ograniczony do określonego porządku przeglądania. Podczas tworzenia wiadomości w sieci hipertekst nie musi być ograniczony do jednego serwera.

Hipertekst, który może zawierać :tekst, grafikę, obrazy, dźwięk i filmy, jest określany jako hipermedia.

 1. HTTP ( HyperText Transfer Protocol ).

  Protokół rdzenny dla Internetu, używany do przesyłania dokumentów hipertekstowych

 1. HTML(HyperText Mark-up Language).

   Język używany do tworzenia stron internetowych.

18 Intranet

Sieć lokalna, której budowa oparta jest na technologiach internetowych.

Składniki intranetu obejmują:

 • sieć komputerowa z udostępnianiem zasobów
 • Sieciowy system operacyjny z obsługą protokołu TCP/IP
 • komputer mogący działać jako serwer intranetowy
 • oprogramowanie serwera, które obsługuje żądania z przeglądarek za pomocą protokołu HTTP
 • stacje robocze z oprogramowaniem sieciowym zdolnym do wysyłania i odbierania pakietów danych przy użyciu protokołu TCP/IP
 • przeglądarki internetowe dla różnych komputerów
 1. IRC (Internet Relay Chat).

Jeden ze sposobów komunikowania się przez sieć. Pozwala użytkownikom sieci rozmawiać ze sobą w czasie rzeczywistym. W rozmowie może uczestniczyć dowolna liczba osób. Każdy uczestnik może wysyłać wiadomości do wszystkich rozmówców lub kierować je do wybranych osób. Użytkownicy IRC są rozpoznawani dzięki używaniu pseudonimów. W sieci istnieje wiele kanałów tematycznych, czyli miejsc, w których prowadzone są rozmowy na określony temat. Możesz też stworzyć własny kanał, na przykład dla grupy przyjaciół, aby wymieniać wiadomości. Aby uczestniczyć w rozmowie IRC, potrzebujesz specjalnego programu (klienta IRC). Przy użyciu odpowiednich urządzeń zewnętrznych (np. kamery internetowej) możliwe jest połączenie komunikacji tekstowej z przesyłaniem obrazu.

19.CGI (Common Geteway Interface).

Standardowy mechanizm przetwarzania danych wprowadzanych przez użytkownika za pomocą formularzy dostępnych na stronach WWW. Programy (skrypty) CGI są wykonywane po stronie serwera WWW.

 1. czat.

Patrz – „IRC”

 1. Interfejs użytkownika,

Całe oprogramowanie, wraz z odpowiednim sprzętem, używane do wymiany informacji między człowiekiem a komputerem.

Do najpopularniejszych interfejsów użytkownika należą interfejsy graficzne, w których sterowanie odbywa się za pomocą myszy i ikon.

 1. Usenet

System rozpowszechniania asynchronicznych dyskusji tekstowych między współpracującymi serwerami. Obszar dyskusji w USENET jest podzielony na grupy dyskusyjne o różnych tematach i podtematach.

 1. FAQs.

Zestaw odpowiedzi na typowe pytania zadawane w internetowej grupie dyskusyjnej.

O Internecie można by napisać znacznie więcej, zwłaszcza w jego społecznym kontekście.

Internet wykształcił nowe standardy w komunikacji, pojawiło się wiele nowych pojęć, np. „internauci” jako specyficzna społeczność użytkowników Internetu. Niestety, forma pracy magisterskiej wyklucza szczegółową refleksję nad wieloma wątkami, dlatego postanowiłem zawęzić zakres mojej pracy do zagadnień związanych z relacjami między Internetem a procesem Public Relations.

Dla osób potrzebujących pomocy w pisaniu prac z marketingu i reklamy polecamy serwis pisanie prac z marketingu i reklamy. Lata doświadczenia i tysiące zadowolonych klientów.

Dodaj komentarz