Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest kierunkiem, jaki skupia się na zagospodarowaniu, oraz kształtowaniu przestrzennym państw, miast, regionów i wsi. Dotyczy on całej problematyki, dlatego też egzaminy są wymagające i oczekujące od studenta bardzo dużej wiedzy.

Wybierając się na wyżej wymieniony kierunek powinno się mieć świadomość tego, iż umie się dobrze i trafnie przewidywać zmiany procesów przestrzennych, posiadać nie małą wyobraźnię przestrzenną, oraz decydujące zdolności techniczne. Z racji tego, iż studenci kończący kierunek gospodarka przestrzenna w przyszłości będą zajmować się tą problematyką ich prace zaliczeniowe muszą spełniać szereg norm jakie są wymagane i na co zwraca się szczególną uwagę. Zdobyta na wykładach wiedza, oraz regularność w nauce znacznie ułatwia napisanie pracy, jednak zasady poprawności językowej niejednokrotnie są kłopotliwe dla studentów.

Praca po ukończeniu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna może dotyczyć stanowiska specjalistów do spraw gospodarki gruntami, planistów, urbanistów, specjalistów rozwoju regionalnego i wiele innych. Nauka o dysponowaniu i zarządzaniu przestrzenią, to ciekawy kierunek, gdzie studenci gospodarki przestrzennej często kierują się pasją i zainteresowaniami, jakie mierzą właśnie w tym, a nie innym kierunku.

Dodaj komentarz