Zasoby ludzkie

5/5 - (8 votes)

Zasoby ludzkie od dawna są traktowane jako potężny kapitał w każdym przedsiębiorstwie. Ci właściciele przedsiębiorstw, którzy posiadają pracowników, wiedzą doskonale, że dobrze zarządzana kadra pracownicza, gwarantuje dobre osiągi w prowadzonej działalności. Szczególną rolę odgrywają więc osoby, które takim zarządzaniem, w strukturach spółki się zajmują.

Zarządzanie zasobami ludzkimi odnosi się także do działalności społecznej. Bowiem każda organizacja działająca na tej płaszczyźnie składa się ze sztabu konkretnej ilości ludzi. Zarządzanie zasobami ludzkimi zdecydowanie ten proces ułatwia i pozwala na dostarczanie maksymalnych efektów.

Zarządzanie zasobami ludzkimi staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem studiów, który umożliwia dobre wykształcenie w szybkim czasie. Warto bowiem wspomnieć w tym miejscu, że pisanie prac w zakresie zarządzania nie musi wcale oznaczać pracy magisterskiej. Prace licencjackie także są wysoko cenione przez potencjalnych pracodawców, którzy kompletują skład w swojej firmie. Poza tym studia trzyletnie pozwalają na szybsze rozpoczęcie zawodowej pracy oraz wspinanie się po szczeblach kariery, a to w dzisiejszych czasach niezwykle ważne.

Poniżej prace z zarządzania zasobami ludzkimi:

A tutaj inne przykładowe tematy na prace licencjackie:

 1. Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku kierowniczym na przykładzie Prezesa Agencji Koncertowej
 2. Niezgodności w obszarach organizacyjnych na podstawie TP S.A.
 3. Analiza systemu oceny okresowej pracowników
 4. Analiza i projektowanie zakładowych systemów wynagrodzenia – o Teoria motywacji ( co z teorii motywacji wynika dla projektowania zakładowych systemów wynagradzania)
 5. Analiza przebiegu negocjacji handlowych
 6. Analiza stanowiska pracy na przykładzie stomatologa
 7. Analiza struktury organizacyjnej instytucji w wymiarze decentralizacji
 8. Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku
 9. Analiza systemu oceny okresowej pracowników
  1. Cele i zadania okresowej oceny pracowników.
  2. Podstawowe zasady dobrego systemu oceny okresowej pracowników.
  3. Zagrożenia …
 10. Analiza, opis przypadków zarządzania kompetencjami behawioralnymi w teorii i praktyce
 11. Arkusz oceny kompetencji pracownika
 12. Assessment Center
 13. Bariery we wprowadzaniu zmian w organizacji
 14. Budowanie systemu ocen w danym zakładzie
 15. Cechy euromenedżera XXI wieku
 16. Charakterystyka procesu motywacji pracowniczej
 17. Czynnik ludzki w procesie zmian zarządzania
 18. Determinanty systemu ocen
 19. Dezinformacja w ZZL
 20. Efektywny system motywowania pracowników kluczem do sukcesu firmy

Dodaj komentarz