Stosunki międzynarodowe

5/5 - (2 votes)

Dla wielu osób stosunki międzynarodowe są tym kierunkiem, który jest w kręgu ich zainteresowań gdy chodzi o ukończenie studiów i potem znalezienie ciekawej pracy.

Stosunki międzynarodowe to przede wszystkim opis przepisów czy metod stosowanych pomiędzy państwami w zakresie odpowiedniej współpracy. Dlatego też pisząc prace z tego tematu należy się zazwyczaj nastawić na bardzo dużą ilość materiału, który będzie w takiej pracy wykorzystany. Trzeba dość ściśle określić więc tematykę pracy, aby dzięki temu uniknąć zbyt dużej ilości materiału, i aby można było jak najlepiej przedstawić konkretne zagadnienie. Ponieważ pisząc taką pracę często trzeba posiłkować się pracami pisanymi z obcym języku, czy też pojęciami z obcych języków, należy je bardzo dokładnie wyjaśnić, aby każdy czytający pracę nie miał problemu z jej odpowiednim zrozumieniem.

Często stosunki międzynarodowe obejmują przede wszystkim współpracę pomiędzy krajami w dziedzinach takich jak na przykład gospodarka czy też kwestie prawne. Tutaj można wykorzystać bardzo wiele informacji i wybrać ogromną ilość niezwykle ciekawych tematów, z których można stworzyć bardzo interesującą pracę, którą czyta się przyjemnie.

A oto próbka tekstu naukowego napisanego przeze nas w celach marketingowych, oczywiście moje zainteresowania i możliwości obejmują również inne dziedziny naukowe takie jak:

Niewielki fragment hipotetycznej pracy poświęconej Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości

W stosunkach międzynarodowych między państwami dość często dochodzi do sporów, które mogą być rozwiązywane na drodze siłowej, ale chcąc tego uniknąć można próbować je rozstrzygnąć w sposób polubowny1.

Tym właśnie zajmuje się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości: MTS (ang. International Court of Justice, franc. Cour Internationale de Justice).

Jest to główny organ sądowy ONZ z siedzibą w Hadze. Powstał on na mocy Karty Narodów Zjednoczonych, gdzie można przeczytać, że:

„Jako główne organa Narodów Zjednoczonych ustanawia się: Ogólne Zgromadzenie, Radę Bezpieczeństwa, Radę Gospodarczą i Społeczną, Radę Powierniczą, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Sekretariat”2. Wiele informacji na temat MTS można znaleźć w jego statucie3, gdzie zostały określone jego zasady działania, struktura, kompetencje i inne kwestie z nim związane.

Poniżej wybrane polskie prace ze stosunków międzynarodowych:

Dodaj komentarz