Chemia

5/5 - (5 votes)

Chemia należy do kierunku typowo naukowego, który przed studentem stawia wiele wymagań. Z racji tego, iż jest to nauka eksperymentalna student powinien wyróżniać się mnóstwem zdolności np. precyzyjność i dokładność, która dotyczy głównie uzdolnieniom manualnym. Jak wiadomo chemia wiąże się z tym, iż student po ukończeniu studiów może podjąć pracę w instytucie naukowo badawczym, gdzie powinien biegle posługiwać się językami obcymi, które niejednokrotnie są priorytetem postępów.

Od lat uznawane jest, że student chemii powinien być tzw. umysłem ścisłym, dlatego też rzadziej na owy kierunek udają się humaniści. Kandydaci do powyższego kierunku, to także osoby, które już we wcześniejszych szkołach bardziej interesowali się przedmiotem jakim jest chemia. Ogół zainteresowań i predyspozycji zatem jest zwykle powodem dla którego dany student wybiera ten, a nie inny kierunek.

Chemia jest nauką zajmującą się badaniem struktury i właściwości substancji chemicznych oraz reakcji chemicznych, które zachodzą między nimi. Studenci chemii uczą się jak wykorzystywać swoją wiedzę do projektowania i produkcji nowych materiałów, leków i innych zastosowań przemysłowych. Kursy na tym kierunku obejmują takie tematy jak:

  • Chemia ogólna i nieorganiczna
  • Chemia organiczna
  • Analiza chemiczna
  • Fizyczna chemia i chemia materiałów
  • Bio- i radiochemia

Po ukończeniu studiów absolwenci chemii mogą pracować jako naukowcy, specjaliści ds. badań i rozwoju, inżynierowie chemiczni lub konsultanci w przemyśle chemicznym. Mogą również kontynuować swoje studia na poziomie magisterskim lub doktoranckim, aby zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności.

Praca licencjacka przygotowywana na tym kierunku powinna mieć charakter badawczy i może być przygotowana zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Prace dyplomowe mogą być na prawdę w mnóstwach tematów. Z racji bardzo szerokiego zakresu wiedzy w tej dziedzinie studenci mają duże pole do popisu i tylko od nich zależy ile swojej wiedzy mogą przelać na papier. Niestety wiedza to jedno, a poprawność pisowni drugie. Chcąc zaliczyć trzeba skupić się nie tylko na logicznym przekazie, ale także uważać na dobór słów, ortografię, interpunkcję, poprawność językową i wiele innych.

Poniżej wybrane polskie prace z chemii:

Dodaj komentarz