Dyskursywny obraz świata i mediatyzacja narracji o patostreamach w sieci

5/5 - (2 votes)

Patostreamy, czyli transmisje internetowe prowadzone przez osoby prezentujące antyspołeczne, kontrowersyjne lub wręcz patologiczne zachowania, są zjawiskiem charakterystycznym dla cyfrowego społeczeństwa. Media społecznościowe, takie jak YouTube, Facebook czy Instagram, stanowią platformę, która umożliwia twórcom patostreamów dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Jednym z najważniejszych aspektów patostreamów jest sposób, w jaki budują one dyskursywny obraz świata. Przyjmując perspektywę konstruktywistyczną, można zauważyć, że patostreamy kreują specyficzną wizję rzeczywistości, która jest zazwyczaj radykalna, kontrowersyjna i często sprzeczna z obowiązującymi normami społecznymi. Poprzez swoje narracje, streamerzy patostreamów tworzą alternatywne obrazy świata, które często koncentrują się na marginalizowanych, zapomnianych lub pomijanych aspektach społeczeństwa.

Patostreamy są również ważnym przykładem procesu mediatyzacji. Mediatyzacja odnosi się do rosnącego wpływu mediów na różne aspekty życia społecznego, w tym na to, jak ludzie doświadczają i interpretują świat. W przypadku patostreamów, mediatyzacja ma dwa główne aspekty.

Po pierwsze, patostreamy są wyraźnym przykładem, w jaki sposób media cyfrowe zmieniają formy produkcji i konsumpcji treści. Zamiast tradycyjnych form mediów, takich jak telewizja czy radio, patostreamy są tworzone, dystrybuowane i konsumowane wyłącznie przez internet. Dzięki temu, patostreamy mogą osiągać globalną publiczność i omijać tradycyjne bariery w dostępie do mediów.

Po drugie, patostreamy pokazują, jak media cyfrowe wpływają na to, jak ludzie doświadczają i interpretują rzeczywistość. Przyjęcie postawy obserwatora z dystansem, który jest charakterystyczny dla wielu widzów patostreamów, ilustruje, jak media cyfrowe umożliwiają nowe formy doświadczenia świata, które są pośredniczone przez ekran.

Jednakże, patostreamy, pomimo ich wpływu na dyskursywny obraz świata i proces mediatyzacji, nie są wolne od krytyki. Wielu krytykuje patostreamy za promowanie negatywnych wartości i norm, a także za to, że mogą prowadzić do cyberprzemocy i innych form niewłaściwego zachowania w internecie. Tym samym, patostreamy stanowią wyzwanie dla społeczeństwa i instytucji, które muszą zdecydować, jak radzić sobie z tym zjawiskiem w ramach ram prawnych i etycznych.

Jeśli nie radzisz sobie z pisaniem swojej pracy i potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy z dziennikarstwa to polecamy stronę pisanie prac - profesjonalna pomoc w granicach prawa.

Dodaj komentarz