Invest – Bank S.A.

Rate this post

W dniu 12 kwietnia 1991 roku Rozpoczął działalność Powszechny Bank Budowlany Invest-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu. W dniu 10 czerwca 1991 roku zainaugurowano działalność Banku jednocześnie w 17 oddziałach na terenie całego kraju.

W sierpniu 1992 r.  Invest-Bank był, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Poznaniu i Wielkopolskiej Fundacji Żywności, założycielem Towarzystwa Kredytu Rolniczego – Konsorcjum Spółdzielczego.

W 1992 roku szwajcarski bank Banque SCS Alliance S.A. z Genewy również stał się współwłaścicielem Invest-Banku.

W 1993 roku powstał Invest-Club (początkowo pod nazwą „Auto-Fortuna”). Jego celem było zaoferowanie członkom systemu specjalnych przywilejów.

W sierpniu 1996 r.  zmieniła się nazwa Banku, która obecnie brzmi: Inwest-Bank Spółka Akcyjna

20 maja 1999 roku Telewizja POLSAT S.A. stała się współwłaścicielem Invest-Banku.

31 grudnia 1999 roku Grupa POLSAT nabyła większościowy pakiet udziałów w Invest-Banku.

Misją banku jest kompleksowa i aktywna obsługa finansowa polskiej rodziny, z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji oraz odpowiadających im produktów i usług bankowych.

Posiada 67 placówek (stan na 31.12.1999 [1]).

Oddział Invest – Bank w Jeleniej Górze powstał w czerwcu 1991 roku.

Tabela 2 przedstawia dane charakteryzujące wielkość banków z ich oddziałami w Jeleniej Górze.

Tabela nr 2 Aktywa, pasywa i zatrudnienie w bankach z oddziałami w Jeleniej Górze (stan na 31.12.1999 r.).

Nazwa banku Aktywa

w tys. zł

Słuszność

w tys. zł

Numer

Zatrudnienie

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.  17 522 400 457 026 8 651
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 19 171 575 2 758 384 4 349
Bank Ochrony Środowiska S.A. 3 940 852 487 767 1 553,9
Bank PeKao S.A. 59 733 817 3 318 751 24 329
Bank Śląski S.A. 14 787 235 1 376 861 6 963
Bank Zachodni S.A. 8 962 200 834 300 6 894
Grupa BWR Deutsche Bank 805 779 109 198 737
Cuprum Bank S.A. 408 874 41 515 487
Kredyt Bank S.A. 14 772 968 1 327 368 5 902
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy S.A. 60 788 960 2 937 866 40 880
Duży Bank S.A. 9 106 036 68 365 1 703
Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. 10 567 410 747 734 4 394
Invest Bank S.A. 2 079 272 277 755 1 482

Źródło: Dolniak P., „50 najważniejszych banków w Polsce”, Bank z 2000 r., nr 3, s. 40 – 50


[1] Dolniak P., „50 najważniejszych banków w Polsce”, Bank z 2000 r. nr 3, s. 44-45

Jeżeli szukacie zaufanego serwisu oferującego pomoc w napisaniu pracy z bankowości to polecamy pisanie prac z bankowości przez specjalistów z bankowości.

Dodaj komentarz