Ogólna charakterystyka grupy Carlsberg Okocim S.A.

RYS HISTORYCZNY Pierwsze historyczne wzmianki dotyczące warzenia piwa na terenach, gdzie obecnie mieści się okocimski browar mają miejsce w kronikach Jana Długosza. Inna wzmianka z roku 1616 mówi o sporze między plebanem a dzierżawcą Okocimia kościelnego. Ustna tradycja przekazuje, że obszar pola na drodze do Górnego Okocimia nazywano „browarzysko”. W roku 1845 Józef Neumann, kupiec … Czytaj dalej

Wypisy z podstawy programowej dla szkół podstawowych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia – szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Kształcenie to dzieli się na … Czytaj dalej

Wpływ architektury rekreacyjnej na rozwój niewielkich miejscowości, w kontekście krajobrazu chronionego

Wprowadzenie Architektura rekreacyjna w małych miejscowościach, położonych w obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, odgrywa kluczową rolę w ich rozwoju. W kontekście krajobrazu chronionego stanowi ona wyzwanie związane z równowagą między promocją turystyki a ochroną wartości przyrodniczych. Właściwie zaplanowane obiekty rekreacyjne mogą przynieść wiele korzyści dla takich społeczności, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i … Czytaj dalej

Wpływ środowiska miejsca pracy studentów architektury na ich kreatywność

Wprowadzenie Środowisko pracy odgrywa istotną rolę w procesie twórczym. W przypadku studentów architektury, którzy spędzają długie godziny projektując, rysując i analizując przestrzenie, właściwie zaprojektowane miejsce pracy może znacząco wpłynąć na ich kreatywność, produktywność i zdolność do innowacji. 1. Przestrzeń i kreatywność Otwarte przestrzenie vs. komory: Otwarte przestrzenie mogą sprzyjać współpracy i wymianie pomysłów, ale mogą … Czytaj dalej

Dom Opieki Społecznej jako miejsce integracji społecznej osób somatycznie i intelektualnie chorych

Wprowadzenie W świecie, gdzie różnorodność i integracja stają się kluczowymi wartościami, domy opieki społecznej odgrywają ważną rolę w tworzeniu środowiska, w którym osoby dotknięte różnymi schorzeniami somatycznymi i intelektualnymi mogą wspólnie żyć, ucząc się nawzajem i wspierając się w codziennym życiu. Zalety integracji w Domach Opieki Społecznej Wsparcie emocjonalne: Wspólna przestrzeń umożliwia pacjentom budowanie relacji … Czytaj dalej

Rozwój obszarów nadwodnych miasta za pomocą połączenia funkcji rekreacyjnej i kulturowej

Wprowadzenie Obszary nadwodne miast przez wiele lat były zaniedbywane lub wykorzystywane głównie do celów przemysłowych. Jednak ze wzrostem świadomości ekologicznej i potrzeby tworzenia miejsca dla społeczności lokalnych, te tereny zaczęły nabierać nowego znaczenia. Łączenie funkcji rekreacyjnej z kulturową to strategia, która może przyczynić się do odrodzenia tych przestrzeni i sprawić, że staną się one centrum … Czytaj dalej